PDF

Naziv: Javna ustanova «Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa» Bihać

Sjedište: 77000 Bihać

Adresa: Ulica 5. korpusa broj 2.

Telefon/fax: 037 220 348.

mail: info@kulturnonaslijedjeusk.com

 

Odgovorna osoba: Amir Kadić

konzervatorska služba: kontakt osoba Mirzet Mujadžić

tehnička služba: kontakt osoba Ademir Toromanović

administrativna služba: kontakt osoba Saća Midžić

pravna služba: kontakt osoba Anis Džanić

služba za dokumentaciju u arhivu: kontakt osoba Mehmed Arnautović