DANI KULTURNOG NASLIJEĐA
Dodjela povelje za doprinos očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine
 
Tradicionalna kulturna manifestacija „Dani evropskog naslijeđa - Kulturno-historijsko naslijeđe
razvoj lokalne zajednice“ove godine je organizirana u Konjicu i Jablanici.
Tradicionalnom dodjelom povelja za doprinos očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa
Bosne i Hercegovine, u Jablanici je otvorena manifestacija Dani evropskog naslijeđa koju
tradicionalno organizira Federalno ministarstvo kulture i sporta.
Opširnije
 

PLANIRANI PROJEKTI U 2014. GODINI

Kapitalni projekti na revitalizaciji dobara kulturnog naslijeđa na prostoru Unsko-sanskog kantona odvijaju se djelovanjem više učesnika u kojim Zavod dijelom uspješno participira ili iste samostalno realizira. Finansijska sredstva za realizaciju planiranih projekata većim dijelom obezbijeđuje Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo civilnih poslova BiH, sredstva planirana Budžetom USK-a, te najavljena podrška iz budžeta općina
U pripremi plana i programa rada Zavoda od njegovog osnivanja, postoji praksa konsultovanja kolegija Zavoda sa svim općinama sa prostora Unsko-sanskog kantona, općinskim ustanovama kulture, nevladinim organizacijama, a ovaj put i sa vjerskim ustanovama.
Opširnije
 
«Početak«123»Kraj»