PLANIRANI PROJEKTI U 2014. GODINI

Kapitalni projekti na revitalizaciji dobara kulturnog naslijeđa na prostoru Unsko-sanskog kantona odvijaju se djelovanjem više učesnika u kojim Zavod dijelom uspješno participira ili iste samostalno realizira. Finansijska sredstva za realizaciju planiranih projekata većim dijelom obezbijeđuje Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo civilnih poslova BiH, sredstva planirana Budžetom USK-a, te najavljena podrška iz budžeta općina
U pripremi plana i programa rada Zavoda od njegovog osnivanja, postoji praksa konsultovanja kolegija Zavoda sa svim općinama sa prostora Unsko-sanskog kantona, općinskim ustanovama kulture, nevladinim organizacijama, a ovaj put i sa vjerskim ustanovama.
Opširnije
 
«Početak«1234567»Kraj»